dilluns, 30 de gener del 2012

CADA GRUP:
1-HA DE TRIAR 10 LLOCS QUE CONSIDERI QUE SÓN D'ESPECIAL INTERÉS.
2-HA DE LOCALITZAR AQUESTS LLOCS A UN PLÀNOL DE PALMA.
3-HA DE MARCAR L'ITINERARI MÉS CURS DAMUNT EL PLÀNOL PER PODER VISITAR-LOS.
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL,,,